Przypuszcza się, że oddziaływanie na coraz rozleglejszą dostępność samochodów elektrycznych ma nie tylko wymiar czysto ekologiczny, jednak ponadto (co zrozumiałe) wynika z ogromnych cen ropy naftowej. Podług pewnych statystyk oraz osądów już za parę lat jedna czwarta nowo zakupywanych aut będzie rzeczywiście samochodami na prąd, co wszakże nie powinno żadnego człowieka zastanawiać.

Pewno, że pomaleńku samochody o napędzie elektrycznym pojawiają się na polskich jezdniach, w tym roku zarejestrowano akurat kilkadziesiąt tego rodzaju modeli w jednej bodaj stolicy, a nic nie sugeruje tego by cyfra ta nie miała jeszcze wzrosnąć. Wydaje się, że pomału auta o napędzie elektrycznym są dla nas nie jedynie czymkolwiek ponadprzeciętnym, ale też propozycją jaką odnotowujemy w wymiarze rychłej już przyszłości, oraz sensowności uwidocznienia sobie iż epoka konwencjonalnej motoryzacji stopniowo przechodzą bynajmniej w przeszłość.

Jak najbardziej droga do totalnego porzucenia z silników spalinowych jest jeszcze niesamowicie daleka, chociaż niejakie ograniczenia w niniejszym wymiarze podejmują zrazu kraje skandynawskie, przesądziły one o sprzedaży wyłącznie nowych pojazdów z motorem hybrydowym.

Niezaprzeczalnie samochody na prąd oprócz nowoczesnej jednostki napędowej w pełni ekologicznej, mają niestety trochę wad, a więc nie zapominajmy iż ich osiągi czy też alternatywa eksploatacji na dłuższym odcinku w dalszym ciągu dają mnóstwo do życzenia. Materia wydajności ogniw, to jeden z najistotniejszych względów dla jakich tego rodzaju pojazdy domagają bardzo częstego ładowania.